radiomuseum.org
Please click your language flag. Bitte Sprachflagge klicken.
 

Olens Radiomuseum

2250 O.L.V. Olen, Belgium (Vlaams-Brabant)

Address Gerheiden 59
 
 
Floor area 350 m² / 3 767 ft²  
 
Museum typ Exhibition
Radios (Broadcast receivers)
  • Tubes/Valves / Semiconductors
  • Wire- & tape recording
  • Record players with pick up
  • Car radios
  • Media
  • Gramophone (no electrical sound transmission)
  • Audio amplifier


Opening times
See agenda and on appointment
Openingsuren: zie agenda en op afspraak
Heures d'ouverture: consultez agenda et sur rendez-vous
Öffnungszeiten: siehe agenda und nach Vereinbarung

Admission
Status from 12/2018
2,50 €

Contact
Tel.:+32-495-45 36 33  eMail:radiomuseum telenet.be  

Homepage www.radiomuseum-olen.be

Our page for Olens Radiomuseum in O.L.V. Olen, Belgium, is administrated by Radiomuseum.org member Radiomuseum Olen Museum. Please write to him about your experience with this museum, for corrections of our data or sending photos by using the Contact Form to the Museum Finder.

Location / Directions
N51.163331° E4.888791°N51°9.79986' E4°53.32746'N51°9'47.9916" E4°53'19.6476"

Some example model pages for sets you can see there:

B: Ateliers et Comptoir ACTI 4 (1925?)
B: SBR Société Belge Super Ondolina 552 (1930)
B: NSF Nederlandsche Aristona H56A (1936/37)
B: Rubis; Fontaine-l'Ev Art Deco (smaller, 5 tubes) 60/70 (1936/37)
B: NSF Nederlandsche Aristona H29LU (1938?)

Description

Welcome !

For amateurs of old radios in all shapes and sizes, old turntables, tape and wire recorders, old loudspeakers, loop antennas and of course spare parts, there is an address that cannot be omitted in the list of the amateur of old radios:

Olens Radiomuseum
Gerheiden 59
B2250 Olen
Belgium
www.radiomuseum-olen.be

We have a very large collection of old radios, some real gems which brought the world in the living room of our grandparents and were often the central point around which the family gathered.
Also an extensive collection of related literature, books, magazines and documentation is available for members.

Naturally, in such a large collection, there is a lot to do in relation to maintenance, repair, management, archiving and various related activities. For that purpose, we have our own workshop where those old appliances are repaired and kept in good condition. A huge stock of spare parts, built up patiently over the years, is at our disposal to accomplish this task. Not only repair but even restoration of old radios is possible.

Several times a year we plan activities that are usually associated with radios. Recent activities were visits to other museums, a barbecue, a show about digital world radio, the capture of the broadcasts of the Alexanderson transmitter SAQ in Grimeton, Sweden.
 

A little history:

Pieter Van Opstal, teacher of electricity and founder of the Olens Radiomuseum, began as a hobbyist to repair and restore old radios at a time when these old devices were considered waste.
- On April 10, 1992 Peter opened his museum in his garage and the attic above it with some 150 radios.
- Gradually there was a space shortage and in 1996, he acquired two dilapidated buildings which he restored himself to extent his museum. On July 3, 1998 the museum reopened.
- In 2000, the upper floors were taken into use, often with radios from the 40s to 60s.

Meanwhile, the museum worked as a magnet to other amateurs of old radios, so Pieter got help from an enthusiastic team of co-workers, mostly retired professionals of electronics. With their knowledge and expertise, the Olens Radiomuseum has built a strong reputation. Some people travelled great distances to admire the collection and some brought the old radio from their parents or grandparents to have it repaired.

In the meantime, the museum became too big to be managed by a single person. It was then transformed into an association.

On June 19, 2009, in order to preserve it for posterity, the Radiomuseum was transferred to the municipality of the village.

Nothing stands in your way to become a member of our museum to help preserve this magnificent collection and to maintain and transfer our knowledge to the next generation.
You will also receive our magazine "The Marconist" with repair reports, radio technology lessons. A special on some historical radio and much more. "The Marconist" is published four times a year and is edited in Dutch. Older issues of The Marconist can be consulted here.
We recently completed a series on repairing FM tuners with tubes. Afterwards, this proved to be a success given the interest of many radio collectors!

We hope to welcome you in the museum. Take some time to look at the pictures above.

For detailed information please see our website. Look especially at "Activities" and "Repairs". Really worth the effort.


Description
(other)

Welkom !

Voor de liefhebbers van oude radio's in alle maten en gewichten, oude platendraaiers, band- en draadopnemers, oude luidsprekers, kaderantenne's en natuurlijk ook onderdelen is er een adres dat niet mag ontbreken in het lijstje van de amateur van oude radio's:

Olens Radiomuseum
Gerheiden 59
B2250 Olen
België
www.radiomuseum-olen.be

We hebben een zeer grote verzameling oude toestellen, waartussen echte pareltjes die in de tijd van onze grootouders de wereld in de huiskamer brachten en dikwijls het centrale punt waren waarrond de familie zich verzamelde.
Ook een uitgebreide verzameling bijhorende vakliteratuur, boeken, tijdschriften en documentatie is beschikbaar voor de leden.

Uiteraard komt er bij zulke grote verzameling heel wat kijken i.v.m. onderhoud, reparatie, ordening, archivering en diverse bijhorende activiteiten. Daarom hebben we ook een eigen werkplaats waar die oude toestellen gerepareerd en in goede conditie worden gehouden. Een enorme voorraad reserve onderdelen, met veel geduld opgebouwd in de loop der jaren, staat tot onze beschikking om deze taak te kunnen volbrengen. Niet alleen reparatie maar zelfs restauratie van oude radio's behoort tot de mogelijkheden.

Enkele malen per jaar worden er activiteiten gepland die meestal verband houden met radio's. Recente activiteiten waren bezoeken aan andere musea, een barbecue, een voorstelling over digitale wereldradio, het capteren van de uitzendingen van de Alexanderson transmitter SAQ in Grimeton, Zweden.
 

Een beetje geschiedenis:

Pieter Van Opstal, leraar elektriciteit en oprichter van het Olens Radiomuseum, begon als hobbyist radio's te herstellen en te restaureren in een tijd waarin deze oude toestellen beschouwd werden als afval.
- Op 10 april 1992 opent Pieter zijn museum in zijn garage en de zolder er boven met een 150-tal radio's.
- Stilaan is er plaats tekort en in 1996 en koopt hij 2 vervallen panden die hij zelf terug bruikbaar maakt om het museum te kunnen uitbreiden. Op 3 juli 1998 werd het museum heropend.
- In 2000 worden de bovenverdiepingen in gebruik genomen met veelal radio's uit de jaren '40 tot '60.

Ondertussen werkte het museum als een magneet op andere amateurs van oude radio's zodat Pieter hulp kreeg van een enthousiast team medewerkers, meestal gepensioneerde professionele elektronici. Door hun kennis en knowhow bouwde het Olens Radiomuseum een sterke reputatie op. Mensen kwamen van heinde en verre om de collectie te bewonderen en sommige haalden de oude radio van hun ouders of grootouders van onder het stof om hem te laten repareren.

In de loop van de tijd werd het museum te groot om door één persoon behartigd te worden. Het werd toen omgevormd tot een vereniging in V.Z.W. vorm.

Op 19 juni 2009 werd het Olens Radiomuseum overgedragen aan de gemeente Olen om het te kunnen bewaren voor het nageslacht.

Niets staat u in de weg om lid te worden van ons museum en daarmee de prachtige verzameling van historische radio's in stand te houden en onze kennis te helpen overdragen.
U ontvangt dan tevens ons tijdschrift "De Marconist" met reparatieverslagen en radiolessen. Een special over een bepaalde historische radio en nog veel meer. "De Marconist" komt vier maal per jaar uit en is opgesteld in het Nederlands. Onlangs hebben we een reeks afgesloten over het repareren van FM-tuners met buizen. Naderhand bleek dit een succes te zijn gezien de belangstelling van vele radioverzamelaars.

We hopen je te kunnen verwelkomen in het museum. Kijk ook eens naar de foto's hierboven.

Voor uitgebreide info: zie onze website. Kijk vooral eens bij "Activiteiten" en "Herstellingen". Echt de moeite waard.


Radiomuseum.org presents here one of the many museum pages. We try to bring data for your direct information about all that is relevant. In the list (link above right) you find the complete listing of museums related to "Radio & Co." we have information of. Please help us to be complete and up to date by using the contact form above.

[dsp_museum_detail.cfm]

  

Data Compliance More Information