radiomuseum.org
Please click your language flag. Bitte Sprachflagge klicken.
 

Muzeum radiopřijímačů v Hořicích na Šumavě

38222 Hořice na Šumavě, Czech Republic

Address Radio Museum Cesky Krumlov
Náměstí 6 
 
Floor area unfortunately not known yet  
 
Museum typ
Radio and Kommunication in general


Opening times
9.00 am to 5 pm every day from June till the end of September: Other times by appointment.

Admission
Adults 10 Kč; Children, students, seniors : 5 Kč.

Contact
Tel.:+420-601-272 163   

Homepage www.ckrumlov.cz/cz1250/region/soucas/t_muraho.htm

Our page for Muzeum radiopřijímačů v Hořicích na Šumavě in Hořice na Šumavě, Czech Republic, is not yet administrated by a Radiomuseum.org member. Please write to us about your experience with this museum, for corrections of our data or sending photos by using the Contact Form to the Museum Finder.

Description Das Radio Museum in Hořice na Šumavě hat seit Juni 2001 geöffnet. Hier gibt es alles über die historische Entwicklung des Radios zu sehen. Etwa 80 alte Radiogeräte, die fast alle noch funktionstüchtig sind, kann man sich in den Ausstellungsräumen des Radio Museum ansehen. Zur Verfügung gestellt wurden die Geräte von Sammler und Bastler Antonín Brodňanský. Das Museum der Funkempfangsgeräte ist seit dem 4. Juni 2001 geöffnet. Es befindet sich im Zentrum der Gemeinde im Gebäude der ehemaligen Grundschule, genauso wie das Museum der Passionsspiele und der Gemeinde. Besitzer aller Exponate (bis auf etwa fünf geliehene Stücke) ist der örtliche Sammler Antonín Brodňanský, der lange Jahre Rundfunkempfänger sammelte, reparierte und in seiner Wohnung 1 + 1 aufbewahrte. Als er dann wegen seiner Sammellust in seine Wohnung nicht mehr rein passte, schlug er dem Bürgermeister der Gemeinde vor, diese einzigartige Sammlung für die Öffentlichkeit auszustellen. Die Gemeindevertretung stimmte im Jahr 2000 der Realisation eines Museums zu. Es wurde im Gebäude der ehemaligen Grundschule errichtet, wo sich bereits das Museum der Gemeinde und der Passionsspiele befand. Die Veranstaltung der Ausstellung und deren Realisation führte das Kollektiv der Freunde Tonda Brodňanskýs mit Hilfe der Gemeinde durch. Die Funkempfangsgeräte sind nicht speziell sortiert, nur die Firma Tesla verfügt aus begreiflichen Gründen über den größten Raum. Ausgestellt sind insgesamt 76 Rundfunkempfänger, 1 Fernseher Tesla und 3 Musikschränke. Antonín Brodňanský widmet sich auch weiterhin aktiv seiner Sammellust und die Ausstellung erweitert sich immer um neue Exponate. Die Besichtigung dieses einzigartigen Museums kann eine schöne Abwechslung für die Besucher der Region Český Krumlov sein.

Description
(other)
Muzeum radiopřijímačů v Hořicích na Šumavě Muzeum radiopřijímačů je otevřeno od 4. června 2001. Nachází se v centru obce v budově bývalé základní školy, stejně jako Muzeum obce a pašijových her. Majitelem všech exponátů (až asi na pět zapůjčených kusů) je místní sběratel pan Antonín Brodňanský, který dlouhá léta rádia sbíral, opravoval a shromažďoval ve svém bytě 1 + 1. Když už se pak do svého bytu nemohl kvůli sběratelské vášni vejít, navrhl starostovi obce vystavit tuto unikátní sbírku pro veřejnost. Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo v roce 2000 realizaci muzea, které bylo zřízeno v budově bývalé základní školy, kde se již nacházelo muzeum obce a pašijových her. Uspořádání výstavy i její realizaci provedl kolektiv kamarádů Tondy Brodňanského za pomoci obce. Radiopřijímače nejsou nijak speciálně roztříděny, pouze firma Tesla má z pochopitelných důvodů vyhrazen největší prostor. Vystaveno je celkem 76 rádií, 1 televizor Tesla a 3 hudební skříně. Antonín Brodňanský se nadále aktivně věnuje své sběratelské zálibě a výstava se neustále rozrůstá o nové exponáty. Prohlídka tohoto unikátního muzea může být pěkným zpestřením pro návštěvníky regionu Český Krumlov.

Radiomuseum.org presents here one of the many museum pages. We try to bring data for your direct information about all that is relevant. In the list (link above right) you find the complete listing of museums related to "Radio & Co." we have information of. Please help us to be complete and up to date by using the contact form above.

[dsp_museum_detail.cfm]

  

Data Compliance More Information