radiomuseum.org
Please click your language flag. Bitte Sprachflagge klicken.
 

Radijo ir televizijos muziejus - Radio and Television Museum

76299 Šiauliai, Lithuania (Lithuania, Vilnius)

Address Vilniaus gatvė 174
 
 
Floor area unfortunately not known yet  
 
Museum typ Exhibition
Radio and Kommunication in general
  • TV and image recording
  • Wire- & tape recording
  • Record players with pick up
  • Radios (Broadcast receivers)
  • Morse technology
  • Gramophone (no electrical sound transmission)


Opening times
Wednesday: 10:00 - 19:00; Thursday, Friday: 10:00 - 17:00;
Saturday, Sunday: 11:00 - 17:00
Trečiadienis: 10:00 - 19:00; Ketvirtadienis, penktadienis: 10:00 - 17:00;
Šeštadienis, sekmadienis: 11:00 - 17:00

Admission
Status from 03/2020
Adult: € 2; reduced: 1 €t
2 €, su nuoliada: 1 €; Ekskursija su gidu: 10 €

Contact
Tel.:+370-4152 43 99  eMail:info ausrosmuziejus.lt  

Homepage www.ausrosmuziejus.lt/radijo-ir-televizijos-muziejus/

Our page for Radijo ir televizijos muziejus - Radio and Television Museum in Šiauliai, Lithuania (Lithuania, Vilnius), is not yet administrated by a Radiomuseum.org member. Please write to us about your experience with this museum, for corrections of our data or sending photos by using the Contact Form to the Museum Finder.

Location / Directions
N55.934071° E23.310899°N55°56.04426' E23°18.65394'N55°56'2.6556" E23°18'39.2364"

Šiauliai is the fourth largest city in Lithuania.

Highways passing through Šiauliai:
A9 / E272 Šiauliai – Panevėžys (79 km)
A11 / E272 Šiauliai – Palanga (147 km)
A12 / E77 Riga – Šiauliai – Sovetsk (186 km).
City has is western bypass A18.

In 1871, the Liepaja-Romny railway was built. The Tilžė–Riga and Šiauliai–Klaipeda railways were built in 1916 and 1931, respectively. The city has a railway station.

Description

Šiauliai Dawn Museum
Šiauliai Dawn Museum is one of the largest museums in Lithuania, distinguished by its diversity of collections and exhibitions, its rich history and active activities. The museum has 6 sections, 8 specialized units, 9 expositions.

Museum of Radio and Television
The museum's exposition allows you to explore a different audiovisual culture. It reveals the evolution of historical audiovisual and telecommunications devices since the 19th century. end to this day, collections of rare still-running devices are introduced, and their principles and capabilities are introduced.

The Radio and Television Museum was established in 1982 on the initiative of the regional researcher Jonas Rimkevičius, with the help of a group of pre-war radio lovers. Since 1982 September the museum council, formed at the Šiauliai TV Factory, took over the museum. 1994 The Radio and Television Museum became a subdivision of the Šiauliai Dawn Museum.

The museum has nearly 5,000 exhibits.
Radio and Television Museum exposition “Audio and video reproduction devices” introduces the development of mechanical sound reproduction devices, telegraph, radio and television in Lithuania. Unique 19th Century displays late 20th century pr. Music recorders, gramophones, recorders, the first sound recording and reproducing device - a phonograph, modeled on the model of T. A. Edison, made in Lithuania in 1922-1980. manufactured radios, from 1949 onwards.

TVs made in Lithuania and other countries. A brief history of the telegraph, the principles of operation of the telegraph apparatus are introduced. In addition to the permanent exposition, there are also exhibitions dedicated to various radio and television anniversaries, a traditional international competition for young radio designers, held since 1995. Educational activities are organized for students at the museum.


Description
(other)

Wikipedia:
Šiaulių Aušros muziejus
Šiaulių „Aušros“ muziejus vienas iš didžiausių muziejų Lietuvoje, išsiskiriantis rinkinių ir ekspozicijų įvairove, turtinga istorija bei aktyvia veikla. Muziejuje yra 6 skyriai, 8 specializuoti padaliniai, 9 ekspozicijos.

Radijo ir televizijos muziejus

Radijo ir televizijos muziejus įkurtas 1982 kraštotyrininko Jono Rimkevičiaus iniciatyva, padedant grupelei prieškario radijo mėgėjų. Nuo 1982 m. rugsėjo mėn. muziejų ėmėsi globoti Šiaulių televizorių gamykloje sudaryta muziejaus taryba. 1994 m. Radijo ir televizijos muziejus tapo Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniu.

Muziejuje sukaupta beveik 5 000 eksponatų.
Radijo ir televizijos muziejaus ekspozicija „Garso ir vaizdo atkūrimo prietaisai“ supažindina su mechaninių garso atkūrimo prietaisų, telegrafo, radijo, televizijos raida Lietuvoje. Rodomi unikalūs XIX a. pab.–XX a. pr. pagaminti muzikos automatai, gramofonai, patefonai, pirmasis garso užrašymo ir atkūrimo prietaisas – fonografas, sukonstruotas pagal T. A. Edisono modelį, Lietuvoje 1922–1980 m. pagaminti radijo imtuvai, nuo 1949 m.

Lietuvoje ir kitose šalyse pagaminti televizoriai. Supažindinama su trumpa telegrafo istorija, telegrafo aparatų veikimo principais. Be nuolatinės ekspozicijos, dar organizuojamos parodos, skirtos įvairiems radijo ir televizijos jubiliejams, tradicinis tarptautinis jaunųjų radijo konstruktorių konkursas, vykstantis nuo 1995 m. Moksleiviams muziejuje vedami edukaciniai užsiėmimai.


Radiomuseum.org presents here one of the many museum pages. We try to bring data for your direct information about all that is relevant. In the list (link above right) you find the complete listing of museums related to "Radio & Co." we have information of. Please help us to be complete and up to date by using the contact form above.

[dsp_museum_detail.cfm]

  

Data Compliance More Information