Rundfunk und Fernsehen in Zlín

ID: 421610
Rundfunk und Fernsehen in Zlín 
03.Aug.17 13:59
612

Wolfgang Lill (D)
Redakteur
Beiträge: 1189
Anzahl Danke: 4
Wolfgang Lill

Zunächst ein Blick auf die Landkarte; wo liegt Zlín ? Der Ort befindet sich in Ostmähren , Tschechische Republik 

Bekannt ist der Ort nicht unbedingt, weil Zín von von 1949 bis 1990 Gottwaldov hieß ( benannt nach dem CS Präsidenten Klement Gottwald 1948 - 1953), ich erwähne das hier jedoch, da es auch Sammlerstücke gibt, welche in Gottwaldov hergestellt sind )

Město Zlín leží na východní Moravě v České republice. Tento název nemusí být každému v zahraničí známý, protože od roku 1949 do roku 1990 se město jmenovalo Gottwaldov, na počet československého prezidenta Klementa Gottwalda (funkční období 1948 – 1953). Zmiňuji to proto, že existují sběratelské artikly nebo suvenýry, které byly vyrobeny v Gottwaldově.

Der Ort wurde weltbekannt  als Stadt des Tschechischen Schuhfabrikanten BATA . Diese Schuhe sind in vielen Teilen der Welt bekannt, die Familie flüchtete vor dem Einmarsch der Faschisten im März 1939 nach Kanada, wo BATA bald wieder firmierte. 

Místo je známé jako bývalé sídlo obuvnické firmy BAŤA. Tuto obuv znají v mnoha částech světa. Rodina majitelů uprchla před vpádem fašistů v březnu 1939 do Kanady, kde firma BAŤA začala brzy opět fungovat.​

Batas Bauten; Idee der europäischen Moderne , Werkssiedlung Zlín im Jahre 2017   Foto Wolfgang Lill

Budovy firmy BAŤA; idea moderního evropského továrního sídliště ve Zlíně v roce 2017

Das terristische Fernsehen wird vom Tlustá hora ( Dickem Berg ), in 458 m Höhe gelegen, ausgestrahlt. 

Multiplex 1 (K33)
Multiplex 2 (K49)
Multiplex 3 (K25)   Stand Juli 2017 noch in DVB-T Norm.

Pozemní televize se vysílá z Tlusté hory, 458 m nad mořem

Multiplex 1 (K33)       Multiplex 2 (K49)        Multiplex 3 (K25)

Der 80 m hohe Stahlgittermast ist aus dem Jahre 1966. Neben der terristischen TV- Versorgung mit derzeit 15 Programmen sind weiterhin UKW- Sender, Behördenfunk und Richtfunkanlagen installiert.

80 metrů vysoká ocelová věž je z roku 1966. Kromě pozemní televize se odsud vysílá rozhlas na VKV a různé radiokomunikační služby včetně směrových spojů.​

In die Jahre gekommen ist er schon, der Mast, ein baldiger Anstrich ist dringend erforderlich.

Po mnoha letech služby už věž potřebuje nový nátěr.​

Das Betriebsgebäude

Provozní budovy​

Ich hatte die Möglichkeit, auch mal reinzuschauen. 

Měl jsem možnost podívat se také dovnitř.

Nach dem ersten Abstecher geht es auf die andere Seite der Stadt. Dort hat ein privater Betreiber seine Studios und seinen Sender.

Po první exkurzi jsme přejeli na druhý konec města. Tam má soukromý provozovatel svá studia a vysílač.​

Foto; google

Das Studiogebäude macht einen gemütlichen Eindruck.

Budova studia působí útulným dojmem.

Hauptprogramme sind Radio Zlin , vor Ort wird das Programm auf 91,7 MHz  mittels einer Antenne Jumbo cirkular horizontal und vertikal ausgestrahlt. Die Senderleistung 2 KW.

Vysílá odtud Rádio Zlín na kmitočtu 91,7 MHz z antény s kruhovou polarizací a výkonem 2 kW.​

Natürlich durfte ich auch einen Blick in die Studios werfen. 

Také tady mi bylo umožněno podívat se do studií.​

Ich spiele mit Ihnen (Hrajeme s vámi) so heißt die beliebte Sendung  mit Moderatorin Juli . Diese Sendung läuft schon seit über 25 Jahren!!!

„Hrajeme s vámi“ – to je oblíbený pořad s moderátorkou Juli. Pořad běží už déle než 25 let!

Kommen wieder zu den Technischen Sachen, hier der Studioarbeitsplatz. Da macht es sicher Freude zu moderieren.

Vracíme se zpět k technickým záležitostem, tady je studiové pracoviště. Jistě je to radost odtud moderovat.

Radio ZET heißt der nächste Sender im Hause (ehemals BBC Frequenz), ZET ist eine Nachrichtengruppe

Rádio ZET se jmenuje další stanice v této budově (bývalý kmitočet BBC); ZET je zpravodajská skupina.​

Hier werden aktuelle Meldungen sofort über den Sender verbreitet, allerdings mit bescheidenen 100 Watt ! auf 93,9 MHz. 

Stanice vysílá aktuální zprávy přes vysílač na 93.9 MHz nevelkým výkonem 100 W!

Kommen wir zu Highlight Nr. 3. Das ist Rockmax ! 

A přejdeme k číslu 3 – to je Rockmax!​

Eine aktuelle Beurteílung des Programmes;  Super , rádio s pěknýma holkama​!                         Monča Michálková moderiert und bringt die jungen Leute in Hochform.
Sie hat auch den stärksten Sender mit 5 KW Antenne Kathrein auf 89,6 MHz.

Aktuální hodnocení programu: Super rádio s pěknýma holkama! Monča Michálková moderuje a přivádí prý mladé lidi do vrcholné formy. Stanice má také nejsilnější vysílač s anténou Kathrein a výkonem 5 kW na 89,6 MHz.​

und letztendlich kommen wir zum Sendemast: er ist 60,1 m hoch und überträgt diese Programme für Zlín und Umgebung:

A nakonec přicházíme k vysílacímu stožáru: je 60,1 m vysoký a přenáší tyto programy pro Zlín a okolí:​

Kolegům z Rádia Zlín velice děkují za přátelské přijetí a hezký den. Přej mnoho úspěšných programů a spokojené posluchače. 

Bei den Kollegen vom Rundfunk in Zlín bedanke ich mich sehr herzlich und wünsche weiterhin viel Erfolg !

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

 2
Rundfunk und Fernsehen in Zlín 
29.Mar.18 11:08
612 from 2128

Wolfgang Lill (D)
Redakteur
Beiträge: 1189
Anzahl Danke: 6
Wolfgang Lill

 

nochmal ein Stück vom Beitrag in Tschechisch ( dx-magazin = Radio erscheint als Internetausgabe in CZ  und SL) 

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.