radiomuseum.org
Please click your language flag. Bitte Sprachflagge klicken.

Suplistor: Radio Bulletin Jan.1966

Moderators:
Jacob Roschy Martin Renz Ernst Erb Bernhard Nagel Dietmar Rudolph Eilert Menke 
 
Please click the blue info button to read more about this page.
Forum » Valves / tubes - Semiconductors » VALVES/TUBES / SEMICONDUCTORS in RADIOMUSEUM » Suplistor: Radio Bulletin Jan.1966
           
Georg Richter
Georg Richter
Editor
D  Articles: 916
Schem.: 86
Pict.: 606
15.Feb.20 22:37

Count of Thanks: 3
Reply  |  You aren't logged in. (Guest)   1

DE SUPLISTOR

een nieuw versterker onderdeel

Een nieuwe ontwikkeling op het gebied der halfgeleiders — de uit België afkomstige Suplistor — is sinds enige ttijd ook in ons land verkrijgbaar. De Suplistor bestaat uit drie in één huis ondergebrachte germanium-transistoren, die in emissorschakeling met elkaar zijn gekoppeld. Deze cascadeschakeling resulteert in een hoge versterkingsfactor, namelijk ca. 100.000. Het afgegevien vermogen mag maximaal 2,5W bedragen. De Suplistor bezit een signaalruisverhouding van circa 70 à 80dB, terwijl door de directe koppeling van de transistoren de fazeverschuiving gelijk is aan die van een enkele transistor.

Vooral bij sterke tegenkoppeling is dit een belangrijk punt. Een ander voordeel van de directe koppeling is dat de Suplistor als gelijk- en als wisselstroomversterker kan worden toegepast. In de collectorkring kan een laagohmige belasting — b.v. een luidspreker — worden opgenomen. Met een gering aantal onderdelen is dan op eenvoudige wijze een complete audiofrequent versterker te bouwen. Het schema van een dergelijke versterker is getekend in fig.1. In totaal zijn in deze schakeling slechts 2 condensatoren en 3 weerstanden toegepast. De impedantie van de luidspreker is niet bijzonder kritisch; hetzelfde geldt voor de voedingsspanning, welke maximaal 24V mag bedragen.

Slechts dient er voor gezorgd te worden, dat de Suplistor zodanig is ingesteld dat de spanning tussen collector en emissor gelijk is aan de spanning over de spreekspoel van de luidspreker. Hiertoe dient de waarde van de weerstand R tussen basis en collector experimenteel te worden vastgesteld. In ihet algemeien zal met öen waarde van 50 à 200 kΩ de juiste instelling van de Suplislor kurmen worden verkregen. Het uitgangsvermogen van de versterker volgens fig.1 bedraagt circa 1W. De ingangsimpedantie is voldoende hoog voor directe aansluiting van een kristal-pickup.

In fig.3 is de frequentiekarakteristiek van deze versterker getekend (kromme I). Tevens is in deze grafiek de RIAA-kromme aangegeven, volgens welke een groot aantal grammofoonplaten worden opgenomen. Hieruit blijkt dat de afnemende versterking van de Suplistor bij hogere frequenties juist deze RIAA-kromme compenseert. Slechts voor het gebied beneden 1000Hz dient een correctiefilter te worden aangebracht. Fig.4 toont een dergelijke filter, dat tussen de ingang van de versterker en de pick-up wordt aangesloten.

In bepaalde gevallen kan het gewenst zijn dat de versterker een nagenoeg rechte frequentiekarakteristiek bezit. Hiertoe kan het schema van fig. 2 dienen, waarbij in de basiskring van de Suplistor een correctiefilter is opgenomen. Kromme II in fig.3 toont de hiermede bereikbare frequentiekarakteristiek.

Zoals uit de bovenstaande schakelingen blijkt, is het mogelijk met een Suplistor op betrekkelijk eenvoudige en snelle wijze a.f. versterkers te bouwen. Vanzelfsprekend kan de Suplistor ook nog voor andere toepassingen — zoals b.v. RC-generatoren, relaisversterkers, gelijkspanningversterkers enz. — worden toegepast. Een nadeel van de Suplistor, dat in het bijzonder geldt voor draagbare apparaten, is het vrij hoge stroomverbruik. Gesteld mag dan ook worden dat de Suplistor in eerste instantie geschikt is voor netvoeding en voor toepassing in voer- of vaartuigen waar een accu beschikbaar is.

Het bouwen van een Suplistor-versterker is vanzelfsprekend bijzonder eenvoudig. De opstelling van de onderdelen is geenszins kritisch; wel dient er voor voldoende koeling te worden gezorgd. Hiertoe wordt het huis door middel van de drie bijgeleverde schroeven direct op een aluminium plaat van 2 à 3 mm dikte gemonteerd. Hierbij dient er rekening mee te worden gehouden, dat de voet van de Suplistor galvanisch is verbonden met de emissor, terwijl het huis op collector-potentiaal is aangesloten, (zie ook fig.5.).

Experimentele versterkerschakeling met een Suplistor 4003. Alle benodigde onderdelen zijn direct met de aansluitingen van de Suplistor verbonden. De leiding rechts is verbonden met de luidspreker, terwijl links (bij de weerstand van 10kΩ) de pickup kan worden aangesloten.

H. HINLOPEN

This article was edited 15.Feb.20 22:38 by Georg Richter .

  
rmXorg