radiomuseum.org
Please click your language flag. Bitte Sprachflagge klicken.

Museum of Science and Technology - Музеј науке и технике - Muzej nauke i tehnike

11000 Beograd - Belgrade - Београду, Serbia

Address Скендер-бегова 51 - Dobračina 51 - Skenderbeg 51
 
 
Floor area unfortunately not known yet  
 
Museum typ Exhibition
Science Museums in general
 • Typewriter, calculating and coding
 • Surveying Equipment
 • Mechanical Music Instruments
 • TV and image recording
 • Fire Brigade
 • Wire- & tape recording
 • Record players with pick up
 • Photo cameras and slide projectors
 • Bicycles
 • Textile production
 • Toys
 • Electricity / Magnetism
 • Electronic Musical Instruments
 • Electric motors/generators/pumps
 • Media
 • Radios (Broadcast receivers)
 • Telephone / Telex
 • Computer / Informatic
 • Printing technology
 • Gramophone (no electrical sound transmission)
 • Radio and Kommunication in general
 • Amateur Radio / Military & Industry Radio
 • Home Appliances
 • Movie recording and playback


Opening times
Tuesday - Sunday 10am – 8pm
сваког дана, осим понедељка, од 10 до 20 часова

Admission
Status from 12/2018
8 years to adults: 200 RSD: family: 400 RSD:
појединачнe посетe: 200 динара; породичнe посетe: 400 динара

Contact
Tel.:+381-11-30 37 850  Fax:+381-11-3281-479  
eMail:mnt muzejnt.rs   

Homepage www.muzejnt.rs

Our page for Museum of Science and Technology - Музеј науке и технике - Muzej nauke i tehnike in Beograd - Belgrade - Београду, Serbia, is administrated by a Radiomuseum.org member. Please write to him about your experience with this museum, for corrections of our data or sending photos by using the Contact Form to the Museum Finder.

Location / Directions
N44.821822° E20.465087°N44°49.30932' E20°27.90522'N44°49'18.5592" E20°27'54.3132"

1. The Museum of Science and Technology is located in Skender begova street, number 51, in Belgrade.
(Public transport: trams 2,5,10, buses 26,79)

In the main building of the Museum you can visit permanent settings: Second Circle, Children's Museum and Scientific Center, and the Gallery Aleksandar Despić-A.D. gallery.


2. Department of the Museum of Science and Technology - Museum of the Serbian Medical Society is located in George Washington 19 street.
(Public transport: trams 2,5,10, bus 79)

The permanent setting of Medicine in Serbia through centuries is located in the building of the Serbian Medical Society.

3. The Department of the Museum of Science and Technology - Spa Treatment Museum is located in Vrnjačka Street 22, I floor, in Vrnjacka Banja.

Location / Directions
(other)
1. Музеј науке и технике налази се у Скендер-беговој улици, број 51, у Београду.
(Градски превоз: трамваји 2,5,10, аутобуси 26,79)

У главној згради Музеја можете посетити сталне поставке: Други круг, Дечји музеј и Научни центар, и Галерију Александар Деспић- А.Д. галерија.


2. Одељење Музеја науке и технике – Музеј Српског лекарског друштва Одељење Музеја науке и технике – Музеј Српског лекарског друштва налази се налази се у улици Џорџа Вашингтона број 19.
(Градски превоз: трамваји 2,5,10, аутобус 79)

Стална поставка Медицина у Србији кроз векове налази се у згради Српског лекарског друштва.

3. Одељење Музеја науке и технике – Музеј бањског лечења налази се у улици Врњачка 22, I спрат, у Врњачкој Бањи.

Some example model pages for sets you can see there:

CH: Studer-Revox; Revox F36 (1962/63)
CS: Philips akc. spol., 944A (1934?)
D: Siemens; D S.& Bändchenmikrofon Elm.24 (1930)
GB: Decca, London Dulcephone (1914)
GB: His Master's Voice C.101 (1925-31)
NL: Philips; Eindhoven 535A (1935/36)
USA: Crown International DC-300A (1974??)
USA: Crown International Integrated Circuit Stereo Console IC-150 (1975??)

Description

On a permanent exhibition, over four hundred items from the Museum of Science and Technology Fund have been exhibited. The item depicts the technological development and its impact on people's lives, and it is organized in four parts: wheel-machine-engine, communication, man and technique, measure and number.

The item shows objects that testify to how Serbia used to live and work.

The Museum's activities in the field of cultural heritage protection include various areas of history of science and technology, which are grouped into sixteen professional sections. The names of professional sections determine the nature of museum collections within the section:

    AUDIO-VISUAL TECHNIQUES
    MEASUREMENT AND ACCOUNTING
    COMMUNICATIONS
    MATERIALS AND TECHNOLOGY
    MACHINERY AND MECHANICS
    ELECTRICITY, ELECTROTECHNICS AND MODERN ELECTRONICS
    ENERGY
    ARCHITECTURE AND BUILDING
    TRANSPORTATION AND TRANSPORT
    MAN AND ITS TECHNICAL ENVIRONMENT
    HISTORY OF MEDICINE
    ASTRO - GEO SCIENCE
    AUTOMATICS AND ROBOTICS
    ENVIRONMENTAL PROTECTION
    PROTECTION OF INDUSTRIAL HERITAGE
    INDUSTRIAL DESIGN


Description
(other)

На сталној поставци изложено је преко четири стотине предмета из фонда Музеја науке и технике. Поставка  приказује технолошки развој и његов утицај на живот људи,  и организована је у четири целине: точак–машина–мотор, комуникација, човек и техника,  мера и број.

На поставци су приказани предмети који сведоче о томе како се некада у Србији живело и радило. Сазнаћете нешто више о старим технологијама и развоју електрификације у Србији,  као и о томе како се и куда пловило парним бродовима, како се штампало без штампача, како су изгледали први компјутери домаће производње или због чега је Теслин асинхрони мотор револуционарни изум.

Делатност Музеја у области заштите културне баштине обухвата разне области историје науке и технике, које су груписане у шеснаест стручних одсека. Називи стручних одсека одређују природу музејских збирки у оквиру одсека:

    АУДИО-ВИЗУЕЛНЕ ТЕХНИКЕ
    МЕРЕЊЕ И РАЧУНАЊЕ
    КОМУНИКАЦИЈЕ
    МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈА
    МАШИНСТВО И МЕХАНИКА
    ЕЛЕКТРИЦИТЕТ, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И САВРЕМЕНА ЕЛЕКТРОНИКА
    ЕНЕРГИЈА
    АРХИТЕКТУРА И ГРАДИТЕЉСТВО
    САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
    ЧОВЕК И ЊЕГОВО ТЕХНИЧКО ОКРУЖЕЊЕ
    ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ
    АСТРО – ГЕО НАУКЕ
    АУТОМАТИКА И РОБОТИКА
    ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
    ЗАШТИТА ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА
    ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН


Radiomuseum.org presents here one of the many museum pages. We try to bring data for your direct information about all that is relevant. In the list (link above right) you find the complete listing of museums related to "Radio & Co." we have information of. Please help us to be complete and up to date by using the contact form above.

[dsp_museum_detail.cfm]

  
rmXorg